• Περιοχή

  • Τύπος

  • Ειδικότητα

Χάρτης
Αναζήτηση
  • Περιοχή

  • Τύπος

  • Ειδικότητα

Τελευταία Νέα

Βασίλειος Γκιούρδας

O Δ/ντης του χειρουργικού τμήματος Πεπτικού & Ενδοκρινών Αδένων Βασίλειος Γκιούρδας μιλάει για την αντιμετώπισή τους.

Βασίλειος Γκιούρδας

O Δ/ντης του χειρουργικού τμήματος Πεπτικού & Ενδοκρινών Αδένων Βασίλειος Γκιούρδας μιλάει για την αντιμετώπισή τους.

Παχυσαρκία-Αιμορροϊδοπάθεια

O Δ/ντης του χειρουργικού τμήματος Πεπτικού & Ενδοκρινών Αδένων Βασίλειος Γκιούρδας μιλάει για την αντιμετώπισή τους.