Skip links
Explore
Drag

Εφαρμογές

στέγη

Ανάλογα με τον τύπο της στέγης, θα πρέπει να επιλεγεί και ο τρόπος θερμομονωτικής προστασίας. Από αυτή την άποψη και με βάση τα ελληνικά δεδομένα θα μπορούσε κανείς να διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες :

Μεταξύ εσωτερικού λειτουργικού χώρου και στέγης δεν μεσολαβεί άλλο επίπεδο και η στέγη είναι ορατή από τον εσωτερικό χώρο. Στις δύο εναλλαγές του ο εσωτερικός χώρος μπορεί να είναι ο τελευταίος όροφος του κτιρίου ή μια σοφίτα επάνω από αυτόν. Η θερμική προστασία αναπτύσσεται τότε στο κεκλιμένο επίπεδο της στέγης.

Πρόκειται συνήθως για χαμηλές στέγες που πατούν επάνω σε οριζόντια πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και παρέχουν προστασία στην κατασκευή έναντι των καιρικών συνθηκών, η θερμική προστασία όμως αναπτύσσεται στο επίπεδο της οριζόντιας πλάκας σκυροδέματος. Μπορεί επίσης να μην υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και στη θέση της να αναπτύσσεται μια ψευδοροφή.

Και στις δύο περιπτώσεις η στέγη μπορεί να είναι ξύλινη ή να αποτελείται από υπό κλίση πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Ωστόσο, όταν κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο χώρος της στέγης είναι κατά κανόνα ενιαίος με του ορόφου και δεν διακόπτεται από άλλη οριζόντια πλάκα.

εφαρμογή

Ξύλινη

Στην περίπτωση υπάρχουσας ξύλινης στέγης εμφανούς εσωτερικά μπορεί να δοθεί λύση με την ανάρτηση μη αεριζόμενης ψευδοροφής, επί της οποίας θα πατήσουν οι θερμομονωτικές πλάκες. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του χώρου που θερμαίνεται και να αποφευχθεί η μετακίνηση του θερμού αέρα λόγω της λειτουργίας της θέρμανσης το χειμώνα στο υψηλότερο σημείο του χώρου κάτω από τον κορφιά της στέγης. Στην λύση της ψευδοροφής απαιτείται καλή στερέωση των αγκίστρων ανάρτησής της. Για την κατασκευή της χρησιμοποιείται μεταλλικός σκελετός, επί του οποίου στηρίζονται προκατασκευασμένες πλάκες από οργανικά ή ανόργανα υλικά (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πλάκες ορυκτών ινών, βέργες από πλαστικό, μέταλλο κτλ.).

Ως θερμομονωτική στρώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραφιτούχο Διογκωμένο ΠολυστυρενίοΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 80 και ISOCOAT TX EPS 80 στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στην περίπτωση αυτή θερμομονώνεται η οριζόντια πλάκα σκυροδέματος, που βρίσκεται κάτω από τη στέγη. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί σημαντικά ο όγκος του χώρου που θερμαίνεται. Είναι απλούστατη κατασκευή και αν γίνει προσεκτικά δεν απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο. Η θερμομονωτική στρώση απλώς τοποθετείται επάνω στην πλάκα του σκυροδέματος, που προηγουμένως έχει εξομαλυνθεί και καθαριστεί. Ως βαρίδια τοποθετούνται επάνω στη θερμομονωτική στρώση και σε σταθερές αποστάσεις κάποια τούβλα ή άλλα βαριά υλικά. Η θερμομονωτική στρώση πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και να μην επικαλυφθεί με φύλλα πολυαιθυλενίου (νάιλον) ή άλλα αδιαπέραστα από τους υδρατμούς υλικά, διότι μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών από τον εσωτερικό χώρο.

Στη θερμομόνωση της οροφής σκυροδέματος προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 80 και ISOCOAT TX EPS 80στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Η εξωτερική θερμομόνωση στέγης χωρίζεται σε συμβατικού και αντεστραμμένου τύπου ανάλογα με τη θέση της θερμομονωτικής σε σχέση με τη στεγανωτική στρώση όπως και στη θερμομόνωση δώματος:

Η εξωτερική θερμομόνωση στέγης χωρίζεται σε συμβατικού και αντεστραμμένου τύπου ανάλογα με τη θέση της θερμομονωτικής σε σχέση με τη στεγανωτική στρώση όπως και στη θερμομόνωση δώματος:

Στην ξύλινη στέγη τα ζευκτά καλύπτονται με ξύλινο υπόστρωμα (πέτσωμα), που καρφώνεται επάνω στους αμείβοντες. Επάνω στο πέτσωμα συγκολλείται ή καρφώνεται μια μεμβράνη που θα χρησιμεύσει ως φράγμα υδρατμών. Με ξύλινα καδρόνια διαμορφώνεται ένας κάνναβος, στα ενδιάμεσα κενά του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Από επάνω τοποθετείται η στεγανοποιητική μεμβράνη, η οποία καρφώνεται με πλατυκέφαλα καρφιά επάνω στα ξύλινα καδρόνια. Στη θέση του κάθε καρφιού παρεμβάλλεται ροδέλα συνθετικού καουτσούκ ή άλλου ελαστικού υλικού, προκειμένου να παρεμποδίζεται η διείσδυση νερού από τις θέσεις των οπών που ανοίγονται στη μεμβράνη. Εναλλακτικά, μπορεί να διαμορφωθεί και δεύτερο ξύλινο υπόστρωμα επάνω από τη θερμομονωτική στρώση και σε αυτό να καρφωθεί ή να κολληθεί η στεγανοποιητική μεμβράνη.

Επάνω από τη μεμβράνη σε τακτά διαστήματα στερεώνονται οριζόντιοι πήχεις για την αγκύρωση των κεραμιδιών ανάμεσα στους οποίους τοποθετείται δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού για να μειωθούν οι θερμογέφυρες που δημιουργούνται από τα ξύλινα καδρόνια της πρώτης στρώσης. Αν πριν από την τοποθέτηση των οριζόντιων πηχών παρεμβληθεί άλλη μια στρώση με ξύλινες τεγίδες, τότε η στέγη γίνεται αεριζόμενη με τη χρήση κατάλληλων οπών αερισμού για την είσοδο του αέρα από την άκρη των κεραμιδιών και την έξοδό του θερμού πλέον αέρα από τον κορφιά της στέγης. Σε αυτή την περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί δεύτερη θερμομονωτική στρώση για να παραμείνει διάκενο αερισμού θα πρέπει το πάχος του θερμομονωτικού να είναι μικρότερο από το πάχος των τεγίδων.

Για την πρώτη θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT TX EPS 80 και για τη δεύτερη ΝΕOCOAT TΤ EPS 100 ή ISOPLAK TX-ΤΤ EPS 120  και ISOCOAT TΤ EPS 80σε συνολικό πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στην ξύλινη στέγη τα ζευκτά καλύπτονται με ξύλινο υπόστρωμα (πέτσωμα), που καρφώνεται επάνω στους αμείβοντες. Επάνω στο πέτσωμα συγκολλείται ή καρφώνεται μια μεμβράνη. Στην περίπτωση όμως του αντεστραμμένου τύπου η μεμβράνη αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα ως φράγμα υδρατμών και στεγανοποιητική στρώση. Με ξύλινα καδρόνια διαμορφώνεται ένας κάνναβος, στα ενδιάμεσα κενά του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Εναλλακτικά μπορεί να καλυφθεί με ξύλινο υπόστρωμα ή να μείνει ελεύθερη. Επάνω από τη θερμομονωτική στρώση σε τακτά διαστήματα στερεώνονται οριζόντιοι πήχεις για την αγκύρωση των κεραμιδιών ανάμεσα στους οποίους τοποθετείται δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού για να μειωθούν οι θερμογέφυρες που δημιουργούνται από τα ξύλινα καδρόνια της πρώτης στρώσης. Αν πριν από την τοποθέτηση των οριζόντιων πηχών παρεμβληθεί άλλη μια στρώση με ξύλινες τεγίδες, τότε η στέγη γίνεται αεριζόμενη με τη χρήση κατάλληλων οπών αερισμού για την είσοδο του αέρα από την άκρη των κεραμιδιών και την έξοδό του θερμού πλέον αέρα από τον κορφιά της στέγης. Σε αυτή την περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί δεύτερη θερμομονωτική στρώση για να παραμείνει διάκενο αερισμού θα πρέπει το πάχος του θερμομονωτικού να είναι μικρότερο από το πάχος των τεγίδων.

Για την πρώτη θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT TX EPS 80 και για τη δεύτερη ΝΕOCOAT TΤ EPS 100 ή ISOPLAK TX-ΤΤ EPS 120  και ISOCOAT TΤ EPS 80 σε συνολικό πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Εναλλακτικά, αντί των παραπάνω θερμομονωτικών υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί τα σύστημα μόνωσης κεραμοσκεπών ISOLTETTO και NEOTETTO τα οποία είναι πρεσσαριστή Διογκωμένη Πολυστερίνη διαμορφωμένη σε καλούπι τα οποία διαθέτουν κανάλια αερισμού και κανάλια/οδηγούς για την τοποθέτηση των οριζόντιων πήχεων στο βήμα που ταιριάζει στο ρωμαικό και ολλανδικό (τσιμέντινο) κεραμίδι με βήμα 35,7cm και εξαλείφει τις θερμογέφυρες αποτρέποντας δεύτερη θερμομονωτική στρώση και στρώση αερισμού. Τοποθετείται στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το ISOLTETTO καθώς και το NEOTETTO προσφέρει μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στην κατασκευή συγκεντρώνοντας σε μια στρώση όλες τις υπόλοιπες.

Ο αερισμός στη στέγη σε χώρες όπως η Ελλάδα που διαθέτουν μεγάλη ηλιοφάνεια είναι απολύτως απαραίτητος διότι στα κεραμίδια αναπτύσονται θερμοκρασίες άνω των 60οC το καλοκαίρι επειδή οι ακτίνες του ήλιου χτυπούν σχεδόν κάθετα τη στέγη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ηλιοφάνειας της ημέρας και οδηγούν σε υπερθέρμανση τη στέγη δυσκολεύοντας το έργο της θερμομονωτικής στρώσης ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης θερμογεφυρών αλλά και χωρίς αυτές. Η στρώση κατάλληλα υπολογισμένης στρώσης αερισμού με σωστά υπολογισμένες οπές στην βάση και την κορυφή της στρώσης των κεραμιδιών απάγει σε διαρκή βάση μέρος της θερμότητας που απορροφούν τα κεραμίδια και την διώχνουν στην ατμόσφαιρα, αφού ο ακίνητος αέρας που υπάρχει ανάμεσα στα κεραμίδια και στη θερμομονωτική στρώση ζεσταίνεται, μειώνεται η πυκνότητά του και ανεβαίνει ψηλά βγαίνοντας από τις οπές του κορφιά και δίνοντας τη θέση του σε φρέσκο δροσερό αέρα δημιουργεί ένα ρεύμα αερισμού που βοηθά τη λειτουργία της στέγης και της θερμομονωτικής της στρώσης.

Αν πρόκειται για ξύλινη στέγη τότε στην εσωτερική πλευρά της πλάκας αναπτύσσεται ένας ξύλινος ή μεταλλικός κάνναβος από λεπτούς πήχεις, που στερεώνεται σε αυτήν με ισχυρά βύσματα ή προτοποθετημένα άγκιστρα. Οι πλάκες του θερμομονωτικού υλικού στερεώνονται στα ενδιάμεσα κενά του καννάβου με βύσματα ή επικολλώνται με κόλλα, που δεν προσβάλλει τα αφρώδη υλικά (π.χ. τσιμεντόκολλα). Αναλόγως του επιθυμητού αισθητικού αποτελέσματος η όλη κατασκευή επενδύεται με γυψοσανίδες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, αντικολλητές πλάκες ξύλου ή με άλλα πετάσματα, που στερεώνονται επάνω στους πήχεις του καννάβου. Για την θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 80 και ISOCOAT TX EPS 80στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

XLS

Σκυροδέματος

Μόνωση στέγης από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Εξωτερική θερμομόνωση στέγης

Η εξωτερική θερμομόνωση στέγης χωρίζεται σε συμβατικού και αντεστραμμένου τύπου ανάλογα με τη θέση της θερμομονωτικής σε σχέση με τη στεγανωτική στρώση όπως και στη θερμομόνωση δώματος:

Στην στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα απαιτείται με επιπεδοτική στρώση εξομάλυνσης από ελαφροσκυρόδεμα παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένης Πολυστερίνης ISOLBETON στην πυκνότητα των 300kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση. Επάνω στο ελαφροσκυρόδεμα συγκολλάται ή καρφώνεται μια μεμβράνη που θα χρησιμεύσει ως φράγμα υδρατμών. Με ξύλινα καδρόνια διαμορφώνεται ένας κάνναβος, στα ενδιάμεσα κενά του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Από επάνω τοποθετείται η στεγανοποιητική μεμβράνη, η οποία καρφώνεται με πλατυκέφαλα καρφιά επάνω στα ξύλινα καδρόνια. Στη θέση του κάθε καρφιού παρεμβάλλεται ροδέλα συνθετικού καουτσούκ ή άλλου ελαστικού υλικού, προκειμένου να παρεμποδίζεται η διείσδυση νερού από τις θέσεις των οπών που ανοίγονται στη μεμβράνη. Εναλλακτικά, μπορεί να διαμορφωθεί και δεύτερο ξύλινο υπόστρωμα επάνω από τη θερμομονωτική στρώση και σε αυτό να καρφωθεί ή να κολληθεί η στεγανοποιητική μεμβράνη.

Επάνω από τη μεμβράνη σε τακτά διαστήματα στερεώνονται οριζόντιοι πήχεις για την αγκύρωση των κεραμιδιών ανάμεσα στους οποίους τοποθετείται δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού για να μειωθούν οι θερμογέφυρες που δημιουργούνται από τα ξύλινα καδρόνια της πρώτης στρώσης. Αν πριν από την τοποθέτηση των οριζόντιων πηχών παρεμβληθεί άλλη μια στρώση με ξύλινες τεγίδες, τότε η στέγη γίνεται αεριζόμενη με τη χρήση κατάλληλων οπών αερισμού για την είσοδο του αέρα από την άκρη των κεραμιδιών και την έξοδό του θερμού πλέον αέρα από τον κορφιά της στέγης. Σε αυτή την περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί δεύτερη θερμομονωτική στρώση για να παραμείνει διάκενο αερισμού θα πρέπει το πάχος του θερμομονωτικού να είναι μικρότερο από το πάχος των τεγίδων.

Για την πρώτη θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT TX EPS 80 και για τη δεύτερη ΝΕOCOAT TΤ EPS 100 ή ISOPLAK TX-ΤΤ EPS 120  και ISOCOAT TΤ EPS 80  σε συνολικό πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Στην στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα απαιτείται με επιπεδοτική στρώση εξομάλυνσης από ελαφροσκυρόδεμα παρασκευασμένο με ειδικούς κόκκους Διογκωμένου Πολυστυρενίου ISOLBETON στην πυκνότητα των 300kg/m3 για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της κατασκευής, αλλά και για πρόσθετη θερμοηχομόνωση. Επάνω στο ελαφροσκυρόδεμα συγκολλάται ή καρφώνεται μια μεμβράνη. Στην περίπτωση όμως του αντεστραμμένου τύπου η μεμβράνη αυτή λειτουργεί ταυτόχρονα ως φράγμα υδρατμών και στεγανοποιητική στρώση. Με ξύλινα καδρόνια διαμορφώνεται ένας κάνναβος, στα ενδιάμεσα κενά του οποίου τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό. Εναλλακτικά μπορεί να καλυφθεί με ξύλινο υπόστρωμα ή να μείνει ελεύθερη. Επάνω από τη θερμομονωτική στρώση σε τακτά διαστήματα στερεώνονται οριζόντιοι πήχεις για την αγκύρωση των κεραμιδιών ανάμεσα στους οποίους τοποθετείται δεύτερη στρώση θερμομονωτικού υλικού για να μειωθούν οι θερμογέφυρες που δημιουργούνται από τα ξύλινα καδρόνια της πρώτης στρώσης. Αν πριν από την τοποθέτηση των οριζόντιων πηχών παρεμβληθεί άλλη μια στρώση με ξύλινες τεγίδες, τότε η στέγη γίνεται αεριζόμενη με τη χρήση κατάλληλων οπών αερισμού για την είσοδο του αέρα από την άκρη των κεραμιδιών και την έξοδό του θερμού πλέον αέρα από τον κορφιά της στέγης. Σε αυτή την περίπτωση αν χρησιμοποιηθεί δεύτερη θερμομονωτική στρώση για να παραμείνει διάκενο αερισμού θα πρέπει το πάχος του θερμομονωτικού να είναι μικρότερο από το πάχος των τεγίδων.

Για την πρώτη θερμομονωτική στρώση προτείνεται η χρήση γραφιτούχου Διογκωμένου Πολυστυρενίου ΝΕOCOAT TX EPS 100, ISOPOR EPS 150 και ISOCOAT TX EPS 80 και για τη δεύτερη ΝΕOCOAT TΤ EPS 100 ή ISOPLAK TX-ΤΤ EPS 120  και ISOCOAT TΤ EPS 80  σε συνολικό πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.

Εναλλακτικά, αντί των παραπάνω θερμομονωτικών υλικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα μόνωσης κεραμοσκεπών ISOLTETTO και NEOTETTO το οποίο είναι πρεσσαριστό Διογκωμένο Πολυστυρένιο διαμορφωμένο σε καλούπι το οποίο διαθέτει κανάλια αερισμού και κανάλια/οδηγούς για την τοποθέτηση των οριζόντιων πήχεων στο βήμα που ταιριάζει στο ρωμαικό και ολλανδικό (τσιμέντινο) κεραμίδι με βήμα 35,7cm και εξαλείφει τις θερμογέφυρες αποτρέποντας δεύτερη θερμομονωτική στρώση και στρώση αερισμού. Τοποθετείται στο κατάλληλο πάχος σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το ISOLTETTO καθώς και το NEOTETTO προσφέρουν μεγάλη ευκολία και ταχύτητα στην κατασκευή συγκεντρώνοντας σε μια στρώση όλες τις υπόλοιπες.

Ο αερισμός στη στέγη σε χώρες όπως η Ελλάδα που διαθέτουν μεγάλη ηλιοφάνεια είναι απολύτως απαραίτητος διότι στα κεραμίδια αναπτύσονται θερμοκρασίες άνω των 60οC το καλοκαίρι επειδή οι ακτίνες του ήλιου χτυπούν σχεδόν κάθετα τη στέγη για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ηλιοφάνειας της ημέρας και οδηγούν σε υπερθέρμανση τη στέγη δυσκολεύοντας το έργο της θερμομονωτικής στρώσης ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης θερμογεφυρών αλλά και χωρίς αυτές. Η στρώση κατάλληλα υπολογισμένης στρώσης αερισμού με σωστά υπολογισμένες οπές στην βάση και την κορυφή της στρώσης των κεραμιδιών απάγει σε διαρκή βάση μέρος της θερμότητας που απορροφούν τα κεραμίδια και την διώχνουν στην ατμόσφαιρα, αφού ο ακίνητος αέρας που υπάρχει ανάμεσα στα κεραμίδια και στη θερμομονωτική στρώση ζεσταίνεται, μειώνεται η πυκνότητά του και ανεβαίνει ψηλά βγαίνοντας από τις οπές του κορφιά και δίνοντας τη θέση του σε φρέσκο δροσερό αέρα δημιουργεί ένα ρεύμα αερισμού που βοηθά τη λειτουργία της στέγης και της θερμομονωτικής της στρώσης.

XLS

Μάθετε πρώτοι για όλα τα νέα,
τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές